Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – polska agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Grupa GeoFusion Sp. z o.o. Lider klastra Bezpieczny Bałtyk prowadzący sztandarowy projekt polegający na opracowaniuunikalnej w skali świata innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST, z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej.

Partnerzy

Zespół

Nasz zespół składa się z inżynierów i konstruktorów urządzeń do unieszkodliwiania BST, oraz zespół obsługi finansowej i administracyjnej.

Zatrudniamy specjalistów w dziedzinach:

wydobywania środków chemicznych

budowy broni chemicznej

lokalizacji broni chemicznej

systemów bezzałogowych

procesu unieszkodliwiania

Media o nas

Accessibility