About us

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – polska agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa


Grupa GeoFusion Sp. z o.o. Lider klastra Bezpieczny Bałtyk prowadzący sztandarowy projekt polegający na opracowaniuunikalnej w skali świata innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST, z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej.

Zespół

Grupa GeoFusion

Specjaliści

poszukiwanie
wydobycie
niszczenie BST

Pracujemy w obszarach obejmujących:

wydobywania środków chemicznych,
budowy broni chemicznej,
lokalizacji broni chemicznej,
systemów bezzałogowych,
procesu unieszkodliwiania BST.

Wspierają nas

Inżynierowie,
konstruktorzy urządzeń do unieszkodliwiania BST,
zespół obsługi finansowej i administracyjnej.

Media

O projekcie

CHEMSEA

projekt rozwiązania problemu amunicji chemicznej w Morzu Bałtyckim

DAIMON 2

Celem projektu rozbudowy DAIMON 2 (2019-2021) jest spopularyzowanie narzędzi decyzyjnych oraz przeszkolenie ich administratorów końcowych na Morzu Bałtyckim.

Klaster Bezpieczny Bałtyk

Celem klastra jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie lub likwidację zagrożeń ze strony zatopionej BST oraz zagrożeń ze strony paliw zalegających w zatopionych wrakach.

Accessibility