Chemical
ammunition

Bomba KC 50

Niemiecka chemiczna bomba lotnicza

Jest niewiele informacji na temat tej bomby w dostępnych źródłach.
Wypełnienie stanowił iperyt siarkowy lub adamsyt.

Bomba wyposażona była w wysokoczuły zapalnik.
Średni promień powierzchni skażonej to 20m od miejsca uderzenia.

Korpus to zwykła stalowa rura bez szwu o masie 50 kg z przyspawanym do niej nosem ze staliwa.
Okrągły otwór w ścianie bomby, który normalnie daje dostęp do kieszeni zapalnika, jest zakryty stalowym krążkiem przyspawanym równo ze ścianą bomby. Podstawa jest przymocowana do korpusu bomby ośmioma śrubami. Zapalnik jest umieszczony nad centralnym otworem za pomocą czterech wsporników przyspawanych do zapalnika i wtyczki podstawy.

Jest to bomba typu płonącego i można ją łatwo rozpoznać po oznaczeniach i charakterystycznych otworach wentylacyjnych z tyłu bomby. Odnotowano kilka odmian, różniących się głównie konstrukcją otworu wylotowego w ogonie oraz konstrukcją czoła bomby.

Waga środka trującego wynosiła około 14 kg adamsytu lub 19 kg iperytu siarkowego.

Bomba KC 250

Niemiecka chemiczna bomba lotnicza

Wszystkie 250-kilogramowe niemieckie bomby chemiczne miały identyczne kadłuby. Wypełnienie, oznaczenia i zapalniki były różne.
Obudowa składała się z sekcji, do której przyspawano zaokrągloną część nosową
i sekcję tylną z blachy stalowej. Była tylko jedna kieszeń zapalnika. Centralna rura wybuchowa biegła przez całą długość łuski. Grubość ścianki wynosiła 0,16 centymetra. Standardowa śruba oczkowa mogła zostać wkręcona z boku lub od strony nosa w celu zawieszenia. Ogon miał 54,61 cm długości i 60,96 cm szerokości i był wykonany z blachy stalowej. Cztery stalowe łopatki przymocowano bezpośrednio do stożka ogonowego.

Cała bomba mała 163.83 cm długości i 36,83 cm średnicy.

Główny czynnik przenoszony stanowiły (w różnych odmianach):
– iperyt siarkowy ,
– tabun,
– T-stoff,
– fosgen,

Waga środka trującego wynosiła około 100 kg.

Pociski artyleryjskie 75 mm

pocisk moździerzowy

Seria śmiercionośnych pocisków moździerzowych, zwanych D Mines, była wypełniona czystym fosgenem (D-Stoff) i różniła się od wcześniejszych CMines głównie tym, że nie było oddzielnego pojemnika na wypełnienie.

Kompletny pocisk ważył 4,54 kilograma i posiadał 0,65 kilograma środka trującego.

Wypełnienie pocisku stanowiły też:
– iperyt siarkowy,
– bromoaceton,

Pociski artyleryjskie 105 mm

pocisk moździerzowy

Chemiczne pociski artyleryjskie 105 mm występowały w wielu różnych typach i odmianach

Długość naboju wynosiła około 50 cm z zapalnikiem i około 45 cm bez zapalnika. Łuska naboju mogła być wykonana ze stali pokrytej mosiądzem, stali nielakierowanej lub stali czarnej.

Ze względu na wielką różnorodność budowy parametry znacznie się różniły.
Zawartość bst w pocisku wahała się od 05 do 1,5 kg

Oprócz iperytu siarkowego stosowano w nich prawie wszystkie środki trujące.

Pociski artyleryjskie 150 mm

pocisk moździerzowy

Chemiczne pociski artyleryjskie 150 mm występowały w wielu różnych typach i odmianach

Długość naboju wynosiła około 70 cm z zapalnikiem i około 60 cm bez zapalnika.

Ze względu na wielką różnorodność budowy parametry znacznie się różniły.
Zawartość bst w pocisku wahała się od 1,5 do 5 kg

Oprócz iperytu siarkowego stosowano w nich całą gamę innych środków trujących.

Ze względu na wielką różnorodność budowy parametry znacznie się różniły.
Zawartość bst w pocisku wahała się od 05 do 1,5 kg

Oprócz iperytu siarkowego stosowano w nich prawie wszystkie środki trujące.

Accessibility