Opracowanie unikalnej w skali świata innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST,
z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej w skali krajowej i światowej usługi w zakresie kompleksowego procesu unieszkodliwienia zatopionych BST oraz produktów ich przemiany, w miejscu ich znalezienia, obejmującego następujące etapy:

Etapy pracy

W celu unieszkodliwienia zatopionych BST

01

Precyzyjna lokalizacja i identyfikacja rodzaju zatopionej broni chemicznej, pojemników z BST oraz BST.

02

Analiza chemiczna osadu dennego pod kątem występowania markerów BST.

03

Analiza chemiczna składu substancji wypełniającej jednostkę amunicji, ocena stanu technicznego oraz ryzyka wystąpienia skażenia i wybuchu.

04

Bezpieczne wydobycie amunicji na powierzchnię i przekazanie do komory, w której ma miejsce ocena rodzaju ładunku.

*w tym ocena występowania BST w wydobytej amunicji w warunkach jednostki pływającej

05

Unieszkodliwienie BST w komorze plazmowej oraz kontrola skuteczności zniszczenia, kontrola czystości gazów wylotowych.

06

Usunięcie pozostałości unieszkodliionej jednostki amunicji zawierającej BST.

W ramach projektu opracowana zostanie metoda analizy gazów odlotowych, której celem będzie sprawdzenie kompletności unieszkodliwienia określonych BST, a zidentyfikowane proste gazy jak CO2, NO2, lub SO2 będą poddane asorbcji w skruberach barbotażowych.

Etapy pracy

W celu unieszkodliwienia zatopionych BST

01

Precyzyjna lokalizacja i identyfikacja rodzaju zatopionej broni chemicznej, pojemników z BST oraz BST.

02

Analiza chemiczna osadu dennego pod kątem występowania markerów BST.

03

Analiza chemiczna składu substancji wypełniającej jednostkę amunicji, ocena stanu technicznego oraz ryzyka wystąpienia skażenia i wybuchu.

04

Bezpieczne wydobycie amunicji na powierzchnię i przekazanie do komory, w której ma miejsce ocena rodzaju ładunku.

*w tym ocena występowania BST w wydobytej amunicji w warunkach jednostki pływającej

05

Unieszkodliwienie BST w komorze plazmowej oraz kontrola skuteczności zniszczenia, kontrola czystości gazów wylotowych.

06

Usunięcie pozostałości unieszkodliionej jednostki amunicji zawierającej BST.

W ramach projektu opracowana zostanie metoda analizy gazów odlotowych, której celem będzie sprawdzenie kompletności unieszkodliwienia określonych BST, a zidentyfikowane proste gazy jak CO2, NO2, lub SO2 będą poddane asorbcji w skruberach barbotażowych.

O nas

informacje o przedsięwzięciu

About project

main goals

Amunicja

katalog, ryzyko, charakterystyka i mapowanie

Kontakt

informacje i zapytania

Wydarzenia i nowości

Accessibility